spining - rezervace
Nacházíte se: FITPEOPLE > Naše spolupráce s firmami >

KLIKA BP

O firmě

KLIKA-BP, a.s. je autorizovaným distributorem stabilního vysokotlakého vodního mlhového hasicího zařízení Hi-foc (výrobce společnost Marioff Corporation Oy Finsko).
Rovněž zabezpečuje projekci, dodávku, montáž a servis stabilních hasicích zařízení, práškových, plynových vlastní výroby. A plynových zahraniční výroby koncernu TYCO. Zajišťuje ochranu ocelových a betonových konstrukcí nástřikem PERLIFOC, provádí aplikace protipožárních ucpávek a těsnění v systémech HILTI, INTUMEX, PROMAT, DUNAMENTI a instalace požárních a tlakových ucpávek v systému ROXTEC.
Outsourcing v oblasti požární ochrany(PO) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zahrnuje kromě vlastní dozorové činnosti také provádění revizí a servisu věcných prostředků požární ochrany (hasicích přístrojů a hydrantů) a servisu vyhrazených technických zařízení (tlakových, elektrických, plynových a zdvihacích), včetně prodeje osobních ochranných pracovních pomůcek, bezpečnostních fotoluminiscenčních tabulek apod.
Extrifit
edited by n.e.s.p.i. tisk stránky | mapa stránek