spining - rezervace
Nacházíte se: FITPEOPLE > Články >

Motivace

Chceme posilovat svaly, abychom vyléčili nějaké zranění, abychom vytvarovali vlastní tělo,
nebo chceme být aktivní jen proto, abychom se cítili jednoduše fit?

Rozmanitá struktura tréninku by měla odpovídat rozmanitosti cílů, kterých hodláme v praxi dosáhnout. Pokud hodláme skutečně zvětšit objem svalů, je třeba posilovat skutečně intenzivně. Posilování svalů za účelem „zpevnění“ naopak nevyžaduje maximální výkony.

Výhody spojené s dlouhodobým posilováním svalů celého těla jsou ovšem s ohledem na provedení tréninku pro všechny stejné. Nejdůležitější z nich lze shrnout do čtyř bodů.

1. Preventivní význam

 • zachování a zvýšení obecné tělesné výkonnosti i zatížitelnosti podpůrného a pohybového aparátu,
 • prevence správného držení těla,
 • zvýšení hutnosti kostí a tím prevence osteoporózy,
 • trénovaný svalový korzet nás chrání před zraněními a opotřebením kostí,
 • kompenzace jednostranných a opakovaných pohybů (zatížení) v práci nebo v průběhu všedního dne,
 • kompenzace jednostranného svalového zatížení ve sportech, jako je tenis, badminton nebo golf,
 • působení proti přirozenému úbytku svalové hmoty ve stáří.

2. Rehabilitační význam

 • obnovení svalové síly po zraněních,
 • odstranění bolestí, způsobených nedostatečně posílenými sval. skupinami (např. při bolestech zad),
 • odstranění vadného držení těla a jiných svalových dysbalancí.

3. Psychický význam

 • zvýšení sebevědomí a sebeúcty,
 • zvýšení stability těla,
 • zlepšené vnímání těla,
 • upravené a správně dávkované posilování svalstva jednoduše navozuje dobrou atmosféru,
 • zlepšuje náladu a zdravotní stav.

4. Fyzický význam

 • zlepšení kvality struktury svalů, zpevnění tkání,
 • zvětšení objemu svalů, cílené profilování a tvarování těla,
 • redukce podílu tuků v těle,
 • zlepšení držení a celkového vzhledu těla,
 • trénované svaly mohou posloužit jako základ pro jiné sportovní aktivity.

Jak jste možná z výše uvedeného výčtu nejdůležitějších výhod trénovaných svalů postřehli, mají trénované, silné a vytrvalé svaly mnohem větší význam, než by se mohlo na první pohled zdát. Silné svaly na paži ovšem nejsou vše, co „posilování proti odporu“ nabízí. Cílené posilování svalů stejně jako posilování individuální může hrát v rámci všeobecně zaměřeného fitness programu významnou roli.

Pevné a dobře tvarované svaly jsou nejen důležité a hezké, propůjčují nám také více fyzické a životní síly pro překonávání rozmanitých úkolů a nároků všedního dne.

I po padesátce můžete být v dobré kondici

S věkem se lidské tělo a jeho procesy výrazně proměňují. To, co si člověk v otázce stravování a pohybu může dovolit jako dvacetiletý, může být ve vyšším věku problémem. Pokud chceme zůstat fit i po padesátce, měli bychom upravit svůj cvičební režim i skladbu potravin.

U žen přicházejí významné hormonální změny, které mají vliv na zvýšené ukládání tuku. Snížená produkce estrogenu ovlivňuje distribuci a ukládání vápníku. To vede až k rozvoji osteoporózy (řídnutí kostí), což je velice nebezpečné onemocnění způsobující zvýšenou lámavost kostí.

LS-DobraVodaU mužů po padesátce se objevují problémy, jako jsou cukrovka, vysoký krevní tlak a další, mají tedy vyšší riziko infarktu. Pro muže i ženy platí, že s přibývajícím věkem často trpí nadváhou nebo obezitou. Nikdy však není pozdě zhubnout a snížit tak riziko závažných zdravotních komplikací. Obecně platí, že není žádoucí radikálně měnit od základů u starších osob jejich dosavadní stravovací zvyklosti. Je však třeba je postupně upravovat. Stejně tak není nutné snažit se dosáhnout ideální tělesné hmotnosti, ale udržovat se v kondici.

Důležité je přizpůsobit svůj celkový energetický příjem sníženému energetickému výdeji.

Zásadní je také pamatovat na dostatečný pitný režim, který mají lidé tendenci opomíjet. Důvodem je především snížený pocit žízně. Vhodnými nápoji jsou voda, ovocné čaje, slabší černý čaj nebo ovocné džusy ředěné vodou.

V rámci pohybu po padesátce je nejdůležitější udržovat si optimální walker1_11tělesnou hmotnost. Na to je ideální jakákoliv aktivita aerobního typu.

Tím je chůze či nordic walking.

Neméně důležitou roli v tréninku hraje posilování.

Svaly se začínají zmenšovat a je nutné je udržet alespoň v minimálním zatížení. Pohyb také funguje jako prevence problémů s kloubním aparátem. Na co by nikdo neměl zapomínat, je trénink rovnováhy, koordinace a stability.

S věkem tyto schopnosti klesají a jejich hlavním dopadem bývá špatné držení těla, nekoordinované pohyby a s tím související hrozba úrazu. Cvičení na rozvoj rovnováhy, koordinace a stability je velké množství. Přestože bývá na první pohled snadné, doporučuji konzultovat ho s instruktorem.

Lidé po padesátce by se měli vyvarovat skokům, doskokům, švihovým cvičením, cvičení se zadržováním dechu. Pokud nemají dozor trenéra nebo instruktora, neměli by samostatně cvičit na jakýchkoliv nestabilních a balančních pomůckách, které jsou výborným sluhou, ale bolestivým pánem.

Extrifit
edited by n.e.s.p.i. tisk stránky | mapa stránek